img/000101.jpg  

 

홈 > 공작기구

HYDRALIC CHUCK CAH 6
판매가격 : 860,000 원
제 조 원 : 서암기계

상품상세설명

모델No.

표준가격

적용실린더

CAH 5,6

  860,000

YAH 6  

        8

 1,026,000

   8  

      10

 1,281,000

 10  

      12

 1,595,000

 12  

      15

 2,990,000

 15  

 

 

대구광역시 중구 인교동 71-1번지 | Tel : 053)253-1571 Fax : 053)252-0544 | E-mail: nys@sstools.com
Copyright(c) 성심기공사. All rights reserved. | 대표 : 남연수 | 사업자 등록번호 안내 : 501-02-48345