img/000101.jpg  

 

홈 > 공작기구

HYDRALIC CHUCK CAH 6N
판매가격 : 950,000 원
제 조 원 : 서암기계

상품상세설명

모델No.

표준가격

적용실린더

CAH 5,6N

  950,000

YAH 6  

        8

 1,137,000

   8  

      10

 1,427,000

 10  

      12

 1,759,000

 12  

      15

 3,302,000

 15  

 

 

대구광역시 중구 인교동 71-1번지     Tel : 053)253-1571     Fax : 053)252-0544     E-mail : nys@sstools.com
대표 : 남연수     사업자등록번호 : 501-02-48345     통신판매업신고 : 2019-대구중구-0001
Copyright(c) 성심기공사. All rights reserved.