img/000101.jpg  

 

홈 > 공작기구

유니버셜 보링헤드 UBH-135
판매가격 : 983,000 원
제 조 원 : 상진미크론
▣ 내경 보링 가공용
▣ Ø18 - Ø135 가공가능

상품상세설명

TAPER

가공경

SET부품

표준가격

NT.40, MT.3, T35

Ø 135

CLAMPING SLEEVE
(Ø 18×4)
BORING BAR HOLDER,
BORING BAR
Ø 18-60 (2EA),
Ø 18-90 (2EA)

983,000

NT.50, MT.4, T45

1,037,000

대구광역시 중구 인교동 71-1번지     Tel : 053)253-1571     Fax : 053)252-0544     E-mail : nys@sstools.com
대표 : 남연수     사업자등록번호 : 501-02-48345     통신판매업신고 : 2019-대구중구-0001
Copyright(c) 성심기공사. All rights reserved.